Activități desfășurate în Săptămîna Națională a Sănătății

Denumirea activităţii: Clubul de sănătate „Terapie naturistă”

Locul desfăşurării: Casa de Cultură raională Rezina, orașul Rezina

Data: 06 august 2015

Ora: 17.30

Descrierea activității:

Clubul de Sănătate „Terapie naturistă” sa desfășurat în incinta Casei de Cultură raionale Rezina (Centrul de Informare și Instruire, et.II, bir.25). Au participat 25 de persoane de diferită vîrstă. Invitați speciali au fost doamnele: doctor Maria Vrabie și farmacista Raisa Spiridon. Participanții au discutat despre plantele medicinale ce cresc în zona noastră, despre recoltarea, uscarea și păstrarea lor, s-au împărtășit cu recete cosmetologice naturiste (Galina Davîdic) și au servit ciai din plante strînse de familia Rotaru (Svetlana Rotaru). La propunerea participanților Clubul de Sănătate se va întruni în prima marță din lună la ora 18.00, pentru a continua discuțiile despre modul sănătos de viață.

Denumirea instituției/ persoanei responsabile: Casa de Cultură raională Rezina (CCR),

Liuba Stavinschi-metodist (CCR).

Partenerii implicaţi: AO „Nufărul”, Clubul Tinerilor din Rezina, APL.

Galerie media

Vizită de documentare culturală în Polonia

În perioada 27-31 iulie 2015 Institutul Polonez din București a organizat o vizită de documentare în Polonia pentru un grup din 6 persoane din Republica Moldova, activ în domeniul culturii. Grupul a fost însoțit de Anna Nicolau-expert cultural în cadrul Institutului Polonez din București. Întîlnirile sau desfășurat în orașele Lublin și Varșovia. În perioada vizitei am avut parte de un program bine întocmit. Programul a prevăzut întîlniri și schimb de opinii cu reprezentanți ce se ocupă cu promovarea culturii. În urma întîlnirilor am creat puncte de legătură, pentru o eventuală colaborare. Desemeni am admirat și locurile pitorești din aceste orașe.

Aducem mulțumiri Institutului Polonez de la București, că ne-a creat oportunitatea să participăm la vizita de documentare culturală din Polonia și sperăm la noi colaborări.

Liuba STAVINSCHI

metodist la Casa de Cultură

raională din Rezina

Galerie media

La Izvorul Neamului

Festivalul-concurs al Familiilor şi Dinastiilor artistice „La Izvorul Neamului”, ediţia I, 2015 a fost organizat de Secția raională cultură Rezina și susținut de Consiliul raional Rezina. El s-a desfășurat în comuna Saharna Nouă la 19 iulie unde au participat opt dinastii: Dinastia Taban (s.Ţahnauţi), Dinastia Burduja (s.Ţareuca), Dinastia Bolfun (s.Horodişte), Dinastia Dejmari (s.Buciuşca), Dinastia Donica (s.Mateuţi), Dinastia Odobescu (s.Cuizăuca), Dinastia Botezat (s.Ghiduleni), Dinastia Gojineţchi (s.Pripiceni-Răzeşi). Fiecare dinastie a prezentat în scenă un program artistic cules de la baştină (cîntece de joc şi voie bună, doine, dansuri populare, poezii folclorice şi obiceiuri), iar meșterii populari au venit cu exponate de artizanat de o frumusețe rară.

De la Casa de Cultură raională Rezina au participat la festival, Studioul artistic al meșterilor populari „Pănușa fermacată”, condusă de meșterul popular Maria Celac și fanfara „Plai Nistrean”, conducător Ion Stavinschi-băștinaș din satul Saharna Nouă. Sub ritmurile muzicii de fanfară au dansat de la mic la mare: oaspeți, participanți și spectatori. Fanfara a creat o atmosferă de sărbătoare, ridicînd dispoziția celor prezenți.

Metodist Casa de Cultură raională Rezina

Liuba STAVINSCHI

Galerie media

Pănușa fermecată

În Centrul de Informare și Instruire de la Casa de Cultură raională Rezina s-a desfășurat un master-clas cu doamna Maria Celac-meșter popular în confecționarea obiectelor din pănuși. La activitate au participat 9 maturi și 11 copii din localitate. Organizatororii au informat pe cei prezenți despre meșterii populari din raionul Rezina, au prezentat-o pe doamna Maria Celac și lucrările ei. După, doar un sfert de oră, de la mic și pîn la mare au fost încadrați în confecționarea fluturașului. Vorba domoală și înțeleasă a meșteriței, ne-a ghidat în așa fel, încît fiecare a reușit să se discurce cu sarcina pusă. Cei mai bucuroși au fost copiii, care cu ajutorul mămicilor și a doamnei Maria au reușit în final să-și admire opera personală-fluturașul.

Metodist Casa de Cultură raională Rezina

Liuba STAVINSCHI

Galerie media

Fanfara „Plai Nistrean”

În muzică, instrumentele joacă

rolul culorilor folosite de pictor.

E. Cioran

În zona Rezinei fanfara a jucat întotdeauna un rol important. Orice eveniment din viața omului, vesel sau trist, se făce în acordurile acesteia. La căsătorii, cumetrii, înmormîntări, sărbători tradiționale, baluri și petreceri, spectacole cu ocazia Hramului Bisericii din localitate, ziua satului, toată suflarea de la mic la mare se adună în jurul fanfarei.

Pe ritmurile muzicii fanfarei „Plai Nistrean” ne avîntăm în iureșul dansului, ascultînd cîntecele ce izvorăsc din bogăția acestui pămînt roditor, mîngîindu-ne auzul, alinîndu-ne sufletul și întregindu-ne spiritul. Repertoriul include: cîntece folclorice tradiționale, muzică de promenadă și muzică clasică.

Fanfara „Plai Nistrean”, condusă de Ion Stavinschi, directorul Casei de Cultură raionale Rezina, a fost înființată în anul 2009. În luna februarie 2010 a debutat cu un program artistic în cadrul acţiunii culturale „De ziua oraşului meu”, prilejuită de aniversarea a 515-ea de la prima atestare documentară a localitaţii Rezina. Pentru repertoriul bine selectat, prestaţia artistică deosebită şi contribuţia la valorificarea si promovarea artei muzicale traditionale, în primăvara anului 2010 fanfarei “Plai Nistrean” de la Rezina i se conferă calificativul “model”.

Au urmat apoi un şir de evoluări cu succes în cadrul diferitor acţiuni culturale: festivalul naţional de mizică „Mărţisor”, spectacolul de sărbătoare „Sărut, femeie, mîna ta”, Ziua Independenței Republicii Moldova, sărbătoarea naţională „Limba noastră”, ziua naţională a vinului, ziua hramului bisericii din satul Buciuşca, ziua lucrătorului medical, ziua profesorului, serata de comemorare „Drag mi-a fost în lumea asta”, întrunire de creație „La Nistru, la mărgioară”.

Pe data de 27 august 2011 a participat în cadrul acțiunilor culturale prilejuite de aniversarea a 20-ea de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, urmată de o scrisoare de mulțumire din partea Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în care se menţionează că fanfara de la Rezina a demonstrat un nivel artistic impecabil, fapt ce a făcut-o deosebită, comparativ cu alte colective.

În luna septembrie 2011 a participat la festivalul „De la lume adunate” în satul Rogojeni, raionul Șoldănești. Pe data de 2 iulie 2012 a evoluat în cadrul festivalului cîntecului şi dansului popular „La umbra stejarului”, Cobîlea, unde la fel a demonstrat o evoluare de succes. La 23 iunie 2013 s-a învrednicit de premiul al III-ea la Festivalul Național „Fanfara argintie”, ediția a XIII-ea din orașul Soroca. Tot în acest an a mai participat la Festivalul Național al cîntecului haiducesc „Trec anii haiducului” din Țahnauți, Rezina și Festivalul Internațional al Covoarelor „Din zestrea neamului”, ediția I-ia, Ignăței, Rezina. În anul 2014 fanfara „Plai Nistrean” a avut două ieșiri peste hotarele republicii – la Festivalul Creației Populare „Rusalca dnestrovaia” din Bușa, raionul Iampol, Ucraina și Evenimentul Cultural „Zilele Humorului” din orașul Gura Humorului, România. Tot în acest an a mai participat la Festivalul de Folclor „Vetre strămoșești”, (Lalova, Rezina), Festivalul Național „Nicolae Glib”, ediția I-ia, (Pepeni, Sîngerei), Festivalul Internațional de Folclor „Hora Mare”, ediția a VI-ea (orașul Rezina) și la Evenimentul Cultural „80 de ani ai Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial” din orașul Chișinău.

În anul 2015 a participat la Festivalul Internațional al Muzicii Corale „Teodor Țurcanu”, ediția a II-ea, orașul Rezina și la Festivalul Iei din orașul Chișinău. Fanfara „Plai Nistrean” și conducătorul, Ion Stavinschi, au fost apreciați pentru participare și măiestrie interpretativă cu diplome, semne de gratitudine și trofee.

În perioada de doar 6 ani, Ion Stavinschi, conducătorul fanfarei „Plai Nistrean”, a reuşit să plaseze fanfara rezineană în rîndul celor mai reprezentative fanfare „model” din republică, fiindcă este un conducător cu spirit organizatoric, consecvent și punctual. Se instruiește permanent, participă la seminare republicane ale dirijorilor de fanfară, la laboratoare de creaţie organizate de către Centrul Naţional de Conservare si Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Selectează repertoriul și colaborează cu maestrul Ion Crasnopolschi, care face arajamente pentru piesele interpretate de fanfara „Plai Nistrean”. Maestrul Crasnopolschi este un prieten bun a conducătorului și al orchestrei, care prin sfaturile sale și spriginul moral încurajază orchesta la noi performanțe.

Pe Dumnezeu îl poți întîlni pretutindeni:

în stropul de rouă, în inima soarelui,

în ocii florilor, în cîntecul izvoarelor

și al privighitorilor. Dar îl vei cunoaște

cu adevărat în muzică.

Gr. Vieru

Liuba STAVINSCHI,

metodist la Casa de Cultură raională Rezina

Galerie media

Motocei mititei sună parcă-s clopoței

La Casa de cultură din Rezina decada Mărțișorului a culminat printr-o activitate, în care au fost implicați picii din grupa nr. 14 pregătitoare (logopedă) de la grădinița ”Cocoșelul de aur” din oraș, numele căreia a fost la fel de frumos, ca și nevinovata copilărie – ” Motocei mititei sună parcă-s clopoței”.

”Prin această manifestare am dorit să implicăm și copilașii de vârstă mică în activitățile desfășurate în instituție pe parcursul primelor 10 zile ale lunii martie”, a menționat în context dna Liuba Stavinschi, metodist la Casa raională de cultură, care, împreună cu colega, dna Ludmila Chirilici, au pregătit și au ghidat aflarea picilor în edificiul de cultură.

Astfel, copiii au avut ocazia (unii pentru prima dată) să facă cunoștință cu sala mare a Casei de cultură, cu spațiile în care sunt păstrate costumele artiștilor amatori și în care ei își schimbă hainele în timpul evoluărilor, au mers la Școala de Arte Plastice pentru Copii, la Școala de Muzică. Organizatorii le-au vorbit despre costumul popular, iar directorii și pedagogii celor două instituții de învățământ artistic au răspuns la toate întrebările picilor curioși. La fel, copiii au vizitat sala de sport, sala în care fac repetiții membrii Fanfarei ”Plai Nistrean”, având posibilitatea să vadă și să pipăie mai multe instrumente muzicale.

Ulterior, în Centrul de Informare și Instruire, oaspeții au vizionat legenda Mărțișorului, după care s-a încins o adevărată discuție, picii dovedindu-se foarte versați în informație la tema primăverii, mărțișorului, datinilor și obiceiurilor din acest anotimp. Au declamat poezii, au cântat, chiar și o nouă versiune a legendei Mărțișorului au povestit. Toate astea – spre marea bucurie a organizatorilor și spectatorilor, printre care și educatori, părinți ai micuților.

Aculina Popa

Galerie media

Primăvara – anotimpul dragostei

Prima decadă a lunii martie, când în țară se desfășoară, tradițional, Festivalul de muzică ”Mărțișor”, la Rezina a fost bogată în evenimente. Atât maturii, cât și tinerii, copilașii chiar, au avut prilej de a se manifesta, încadrându-se în suita de activități preconizată.

Printre manifestările desfășurate de colectivul Casei de cultură din Rezina s-a înscris și o cafenea publică cu frumosul și potrivitul generic ”Primăvara – anotimpul dragostei”.

Participanți la discuțiile din cafeneaua publică au fost elevii din clasa a X-ea ”B” de la liceul teoretic ”Alexandru cel Bun” din oraș (diriginte – dna Ala Nistor), iar pe rol de gazde s-au produs dnele Liuba Stavinschi și Ludmila Chirilici, metodiști la Casa de cultură Rezina. Printr-un astfel de exercițiu, organizatorii și-au propus drept scop stimularea gândirii libere și creatoare a liceenilor participanți la discuții realizate prin dialog activ cu implicarea tuturor tinerilor, și prin schimb de informații.

Gazdele au propus următoarele teme pentru discuție: ”Legende și obiceiuri de primăvară în fantezia de veacuri a poporului român”, ”Mărțișorul – simbol de iubire și gând curat”, ”Iubește ce ai în preajmă pentru a fi cu adevărat fericit”, ”Pentru a iubi ai nevoie de…”.

Liceenii s-au dovedit a fi foarte receptivi, activi și bine informați, participând cu mult interes la discuții cu legende, gânduri, reflecții pe marginea temelor enunțate.

Aculina POPA

Galerie media

Femeile doresc să fie utile comunității

Am mai spus și nu voi obosi s-o fac în continuare – la Rezina suita de manifestări culturale, ce a însoțit decada Mărțișorului, a fost una foarte bogată și diversă. S-au depus eforturi începând cu administrația publică locală până la membrii colectivelor artistice de amatori, așa, încât oamenii să se bucure și să simtă că a venit primăvara, că avem un popor bogat în tradiții, inclusiv ale anotimpului renașterii, că avem artiști talentați chiar aici, în raion, că suntem vrednici și că am putea schimba multe lucruri în societatea noastră.

Printre activitățile desfășurate de Casa raională de cultură în decada Mărțișorului a fost și o întâlnire de suflet a mai multor femei de diferite vârste, profesii, opțiuni politice… Organizată de către instituția de cultură în parteneriat cu AO ”Nufărul”, activitatea a avut drept scop fondarea Clubului femeilor din orașul Rezina, membrele căruia să se implice în soluționarea problemelor comunității, dar și în procesul decizional.

Inițial, femeile s-au prezentat, au vorbit despre realizările lor, despre planuri și intenții. Cu mult drag le-au felicitat, prin cântec și poezie, domnițele Mihaela Crâjanovschi, membră a Grupului folcloric ”Doruleț”, Emanuela Rotaru, care a interpretat o piesă în lima franceză, tânărul Vasile Scânteian cu poezia ”Doar femeia…”, și membrii Grupului folcloric de bărbați ”Haiducii”.

S-a vorbit mult despre Mărțișor, primăvară, dragoste, femeile au fost felicitate și de către organizatori – dl Ion Stavinschi, directorul Casei de cultură, și dna Liuba Stavinschi, metodist, președintele AO ”Nufărul”.

În partea a doua a activității, femeile-potențiale membre ale viitorului Club, au discutat referitor la aria de activitate a organizației, aspectele în care ar putea să se implice în scopul redresării stării de lucruri. Potrivit participantelor, utile ar fi și diverse master class-uri, întâlniri cu medici, acțiuni de consolidare a abilităților de comunicare etc.

Așadar, seara a fost una frumoasă, de sărbătoare, dar și cu abordări serioase referitoare la potențialul femeilor și valorificarea acestuia întru binele comunității.

Aculina Popa

Galerie media

”Mărțișor-2015” a urcat și pe scena rezineană

Pe 1 martie, potrivit tradiției, și la Rezina a fost dat startul Festivalului internațional de muzică ”Mărțișor”, ediția anului 2015, cea de-a 49-a. Primii pe scenă au apărut copilașii din grupul folcloric ”Doruleț”, condus de dna Lilia Țurcanu. Iar moderatorii spectacolului le-au dorit rezinenilor prospețimea primăverii, puritate și noroc, dragoste și liniște sufletească, mai îndemnându-i să dăruiască mărțișoare – simbol al renașterii și al dragostei.

Buna dispoziție a spectatorilor a fost întregită de elevi ai Școlii de Muzică pentru Copii din Rezina, dar și de membrii mai multor colective care activerază la Casa raională de cultură – Corului ”Doina Nistrului” (conducător artistic și dirijor – Ion Scutelnic), Studioului muzical-artistic ”Casuța lui Gigi” – Anastasia Sașco, Mihaela Graur și Vitalina Sașco, Formației folclorice ”Haiducii” (conducător – Ion Frunză), Formației de cântece și dansuri populare ”Floricica” (coregraf – Tatiana Lupova, conducător de orchestră – Maria Ciolan), Formației de dansuri populare ”Chindia” (conducător – Igor Șveț).

Prestația bună a artiștilor noștri, însoțită de cuvintele frumoase ale moderatorilor, au instaurat în sală bucuria și buna dispoziție, care au dominat pe parcursul întregului spectacol.

Cu aplauze au fost susținute vioristele din Ansamblul ”Rapsodie” (conducător artistic – Tatiana Melnic), care prin interpretarea valsului din filmul ”Gingașa și tandra mea fiară” au amintit publicului spectator că în prima zi de Mărțișor își sărbătorește venirea pe lume și maestrul Eugeniu Doga. Suplimentăm prin a vă mai spune că celebrul vals al lui Eugeniu Doga este una din cele mai faimoase compoziţii muzicale ale secolului XX. În conformitate cu o decizie specială a UNESCO, valsul din filmul ”Gingașa și tandra mea fiară” este recunoscut ca fiind unul dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului XX, Ronald Reagan considerându-l drept cel mai bun vals al secolului respectiv.

Așadar, bucurați-vă, a venit primăvara! Trăiți-o din plin și vă umpleți sufletele de bine, frumos și optimism.

Aculina Popa

Galerie media

Dragobetele, prieten bun al rezinenilor

De Dragobete, la Rezina s-a sărbătorit pe cinste. Atât elevi din instituțiile de învățământ, cât și cei mai trecuți prin viață, au adus omagiu dragostei și zilei în care românii cinstesc acest sentiment, generator al vieții pe pământ.

Astfel, printr-un parteneriat între Casa raională de cultură, JCI Rezina și AO „Nufărul” a luat naștere o frumoasă sărbătoare de Dragobete, eroii principali fiind 4 perechi tinere, membre ale JCI, dar și copilașii lor. Spectatorii, un public cu dragoste pentru cele eterne, pentru tot ce e frumos și înălțător, a dăruit cu generozitate aplauze atunci când participanții au fost încadrați în diferite probe. N-a fost un concurs, a fost mai degrabă o seară frumoasă, cu oameni buni și intenție de pași concreți spre toate câte sunt ale noastre.

Familiile au fost binecuvântate de către părintele Igor Cojocaru, protopopul de Rezina, care le-a vorbit despre dragoste cu spusele Apostoluli Pavel din epistola întâia către Corinteni, le-a dăruit cărți de rugăciuni și iconițe.

Emoționante au fost și evoluările tinerilor Ionela Nicolai și Vasile Scânteian, elevi ai liceului teoretic „Alexandru cel Bun” din Rezina, care au invocat momente din cele mai frumoase povești de dragoste ale neamului nostru, inclusiv cea a lui Mihai Eminescu și Veronicăi Micle. De dragoste a cântat, în acompaniament de chitară, și Ion Purice.

Dacă revenim la perechile participante, dna Liuba Stavinschi, metodist la Casa raională de cultură și președinte al AO „Nufărul, ne-a spus că prin selectarea lor s-a dorit scoaterea din anonimat a acestor tineri care lucrează în oraș pentru prosperarea lui și a locuitorilor, au căsnicii fericite și cresc copii frumoși, fiind demni de exemplu pentru alte cupluri tinere sau viitoare familii. Iar probele la care au fost supuse cele 4 familii au venit mai degrabă să le înnoiască sentimentele, sa-i facă să se cunoască și mai bine, să retrăiască anumite momente fericite din viața lor de familie. Colajul fotografic, proiectat pe ecran, ni i-a prezentat pe eroii serii începând din cea mai fragedă copilărie.

Cu mult drag au vorbit în fața asistenței dna Angela Racu, șeful Secției Cultură, dna Vera Amarfii, șeful OSC Rezina, dnul Ion Stavinschi, directorul Casei de cultură din Rezina, părinți ai tinerilor, care se bucură dânșii și de dragostea lor…

Pe final, organizatorii au solicitat perechile să-și scrie câte o dorință, pe care și-o vor materializată în anul curent. Foile au fost făcute sul și puse într-o lădiță, care, în prezența acelorași persoane, va fi deschisă peste un an, tot de Dragobete – să vedem cum s-au împlinit dorințele.

A fost o seară deosebită atât pentru spectatori, cât și pentru cele 4 perechi: Tatiana și Lilian Rusu, Vera și Victor Grăjdieru, Tatiana și Andrei Bâzgan, Natalia și Ruslan Cojocaru, care, pe final s-au bucurat de cadouri din partea organizatorilor și nelipsitul simbol al inimii, ce a dat naștere și numelui sărbătorii – „Inimi îndrăgostite”. Sărbătoarea a culminat prin interpretarea, de către toată asistența, a binecunoscutului cântec „Săracă inima me”, inima, care duce cu sine bucuriile și necazurile noastre întreaga viață.

Aculina POPA

Galerie media

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.